اصفهان ـ پایگاه اختصاصی

کانون مهدویت نگاه سبز دانشگاه کاشان «کانون نگاه سبز» دانشگاه کاشان در سال 1383 فعالیت رسمی خود را به عنوان کانون فرهنگی مذهبی زیر نظر معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان شروع به کار کرد. این کانون که هم اکنون در مجموعه خانه فرهنگ دانشگاه کاشان واقع است دارای 7 عضو فعال و 250 عضو عادی می باشد. اهداف کانون عبارت است از : - نشر و ترویج فرهنگ انتظار - آگاه سازی قشر دانشجو نسبت به مسائل و اتفاقات پیرامون بحث آخرالزمان - طرح و بررسی استراتژی های در حال اجرا در جهان پیرامون مباحث مهدویت و آخرالزمان - بیان تئوری های مهدویت - بیان تئوری های آخرالزمان - بررسی و تحلیل مسائل فرهنگی،سیاسی،اجتماعی با دید مهدویت - آشنایی با استراتژی جنگ نرم و بیان راهکارهای مبارزه با آن - بررسی تحولات منطقه و آماده سازی جامعه برای ظهور

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
03615912946
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، خانه فرهنگ، کانون نگاه‌سبز
پیامک
30001366